Địa điểm

Liên hệ với chúng tôi


[Email]:vemaybaynoidianhatban@gmail.com

Số điện thoại]:Nhật Bản: +84399951999(VN) - 080 8910 3118 (JP)

Địa chỉ: Tại Nhật Bản:

1116-0014 東京都荒川区東日暮里6-22-5大和マンション301

TUNG FAT 株式会社 .

Tại Việt Nam : SN 43 - Mạc Đăng Dung - Đông Mai - Quảng Yên - Quảng Ninh.

Giờ phục vụ


Thứ Hai 8:30 chiều – 11:00 tối

Thứ Ba 8:30 chiều – 11:00 tối

Thứ Tư 8:30 chiều – 11:00 tối

Thứ Năm 8:30 chiều – 11:00 tối

Thứ Sáu 8:30 chiều – 11:00 tối

Thứ Bảy 8:30 chiều – 11:00 tối

Chủ nhật 24/24